S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Despre noi

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor – S.U.P.A.F.L.C. s-a reorganizat în anul 2008, conform Hotărârii C.L.M. Brăila nr.30/2008, H.C.L.M. Brăila nr.226/2010 care aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și H.C.L.M. Brăila nr.281/2010 care aprobă Organigrama și Statutul de Funcții și funcționează ca serviciu public de specialitate sub autoritatea C.L.M. Brăila și în subordinea directă a Primarului Municipiului Brăila.

INFORMARE:

Aveți obligația îngrijirii și  achitării taxei anuale de întreținere a locului de veci concesionat!  
In caz contrar, părăsirea sau menținerea în stare de neîngrijire a locului concesionat pe o perioada mai mare de 2 ani, precum și neachitarea taxei de întreținere a locului concesionat va duce la încetarea dreptului de concesiune!

Vă aducem la cunoștință că plățile pentru următoarele tipuri de taxe, rate și chirii:

  • taxă de întreținere pentru cimitir;
  • rată A.N.L., chirie A.N.L., rată Legea 112/1995, rată vânzări apartamente;
  • chirii datorate pentru spații cu altă destinație, puncte termice, locuințe sociale

pot fi achitate prin viramente în conturile deschise de către S.U.P.A.F.L.C. la Trezoreria Municipiului Brăila.

Informațiile pentru fiecare tip de taxă pot fi găsite în aceasta secțiune: Modele si metode de plata

Galerie foto

Clădiri reabilitate

Sari la conținut