S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila
S.U.P.A.F.L.C. Braila

Actele necesare pentru cumpărarea locuinței de tip ANL

  • cerere tip (se completează la sediul SUPAFLC);
  • contractul de închiriere vizat la sector;
  • copii acte stare civilă ale tuturor membrilor înscriși în contractul de închiriere (carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, sentință divorț – după caz)
  • declarații notariale (soț soție) că după 1990 nu au deținut și nu dețin proprietate, moștenire sau casă de vacantă în localitate sau alt județ din tară;
  • declarații notariale pentru persoanele majore înscrise în fișa suprafeței locative cu drept locativ propriu care renunță fără alte clauze la dreptul locativ în favoarea titularilor contractului de închiriere pentru ca aceștia să cumpere apartamentul;
  • certificate fiscale pentru toți membrii majori menționați în contractul de închiriere din care să rezulte dacă aceștia sunt înregistrați sau nu cu imobile în proprietate;
  • adeverință Asociația de proprietari dacă există sau nu datorii;
  • cartonaș chirie;
  • copii chitanțe plată utilități: energie electrică, gaze naturale, taxă salubrizare.
Sari la conținut