S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila
S.U.P.A.F.L.C. Braila

Acte necesare pentru cumpararea locuintei
Tip APARTAMENT in blocuri – fond vechi

  • cerere tip (se completeaza la sediul SUPAFLC)
  • contractul de inchiriere vizat la sector
  • copii buletine/carti de identitate
  • declaratie notariala pentru titulari (sot + sotie) ca dupa 1990 nu au detinut sau mostenit o locuinta/teren in proprietate
  • declaratii notariale pentru persoanele majore care sunt inscrise in fisa suprafetei locative cu drept locativ propriu ca renunta fara alte clauze la dreptul locativ in favoarea titularilor contractului de inchiriere pentru ca acestia sa cumpere apartamentul
  • adeverinta de la Administratia Financiara ca titularii si membrii majori din contractele de inchiriere nu sunt inregistrati cu imobile in proprietate
  • documentatia pentru inscrierea in cartea funciara – schita
  • adeverinta din localitatile din care provin sotul si sotia, din care sa rezulte daca figureaza cu imobil, teren sau mostenire in localitatile respective.
  • adeverinta de la asociatia de proprietari – la zi cu plata intretinerii
  • copii xerox chitante achitate la lumina, apa, gunoi.

Pe durata stării de alertă, accesul în spaţiile închise ale Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor este permis doar cu purtarea măştii de protecţie şi cu asigurarea distanţării fizice!

Măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 începând cu data de 14.11.2020.

Sari la conținut