S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Documentatie necesara
succesiunii locului de veci

Documentatia necesara in vederea eliberarii adeverintei pentru notariat cu privire la succesiunea locului de veci sau donatie:

 • Actul locului de veci (certificat de mostenitor, act emis de IJGCL sau act de concesiune emis de SUPAFLC Braila;
 • Certificatul de deces al persoanei dupa care se solicita succesiunea;
 • Ultima chitanta de plata a taxei de intretinere anuala;
 • Buletinul sau cartea de identitate a persoanei care solicita in cazul succesiunii si/sau a persoanei titulare in cazul donatiei;
 • Taxa de donatie achitata de catre titularul locului de veci inaintea solicitarii adeverintei pentru donatie la administratia de cimitir.
 • Actele se vor prezenta in original si copie la administratia cimitirului unde este locul de veci in discutie, dupa cum urmeaza :
  Administratia Sf.Constantin, pentru cimitirele Sf.Constantin si Radu Negru;
  Administratia Sf.Maria, pentru cimitirele Sf.Maria, Brailita I si Brailita II;
  Administratia Municipal, pentru cimitirele Municipal si Sf.Mina.

De asemenea, solicitantul va indica si locul in teren, dupa care la termenul stabilit de administrator se va prezenta la sediul institutiei, pe strada Mihai Eminescu nr.27 in vederea solicitarii adeverintei pentru notariat.

Pentru locurile de veci a caror perioada de valabilitate a expirat, se prezinta aceleasi acte, in urmatoarele conditii:

 1. Pentru cazul in care titularul concesionar a incetat din viata, solicitantul va prezenta actele locului de veci, certificatul de deces al titularului si va indica locul in teren iar de  la notariat va prezenta certificat de calitate de mostenitor sau certificate de mostenitor pentru alte bunuri.
 2. Pentru cazul in care titularul concesionar este in viata, acesta se va prezenta la administratia cimitirului pentru a indica locul in teren cu actele locului de veci, iar ulterior la termenul stabilit se va prezenta la sediul institutiei unde pe baza de cerere va solicita rascumpararea dupa caz, pe termen nelimitat a locului de veci.

Actele necesare in caz de deces sunt:

 • Certificatul medical constatator al decesului;
 • Certificatul de deces;
 • Adeverinta de inhumare;
 • Buletinul sau cartea de identitate a sotului supravietuitor sau a fiilor defunctului;

In cazul in care defunctul/familia acestuia nu detine nici un loc de veci in vreunul dintre cimitirele administrate de S.U.P.A.F.L.C. Braila familia defunctului se va prezenta cu actele anterior mentionate la sediul institutiei, pe strada Mihai Eminescu nr.27 in vederea concesionarii unui loc de veci in cimitirele Municipal sau Sf.Mina, singurele cimitire unde se pot concesiona locuri de veci cu deces.

In cazul in care defunctul/familia acestuia detine un loc de veci in vreunul dintre cimitirele administrate de S.U.P.A.F.L.C. Braila si este posibila inhumarea in respectivul loc, familia defunctului se va prezenta cu actele anterior mentionate si cu actele locului de veci la administratia de cimitir.

In cazul in care defunctul sau familia acestuia detin un loc de veci in vreunul dintre cimitirele administrate de S.U.P.A.F.L.C. Braila si nu este posibila inhumarea in respectivul loc se va da dupa caz, un loc de veci la 7 ani in cimitirul Municipal, cu conditia deshumarii si reinhumarii la implinirea termenului de 7 ani de la deces, in locul de veci concesionat anterior, dar numai in conditiile clarificarii situatiei juridice a respectivului loc de veci.

Sari la conținut