S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Rapoarte

Raport privind activitatea desfasurata de catre S.U.P.A.F.L.C. Braila in anul 2021

Bilant la 31.12.2021

Executie bugetara 31.12.2021

Hotarari

H.C.L.M. Braila 732 din 27.12.2021

Aprobarea taxelor speciale pentru anul 2022

H.C.L.M. Braila 243 din 28.05.2021

Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2021, cu solicitantii care au acces la locuintele din fondul locativ de stat, altele decat cele sociale, care apartin domeniului public si privat al Municipiului Braila.

H.C.L.M. Braila 66 din 25.02.2021

Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2021, cu solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte

H.C.L.M. Braila 699 din 21.12.2020

Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila, aplicabile in anul fiscal 2021.

H.C.L.M. Braila 195 din 29.04.2020

Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2020, cu solicitantii care au acces la locuintele din fondul locativ de stat, altele decat cele sociale, care apartin domeniului public si privat al Municipiului Braila.

H.C.L.M. Braila 80 din 20.02.2020

Aprobarea listei de prioritati pentru anul 2020, cu solicitantii care au acces la locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fondurile Agentiei Nationale pentru Locuinte.

H.C.L.M. Braila 717 din 23.12.2019

Aprobarea taxelor speciale practicate de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Braila, aplicabile in anul fiscal 2020.

H.C.L.M. Braila 17 din 2007 criterii ANL

Aprobarea criteriilor privind repartizarea locuintelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele Agentiei Nationale a Locuintelor

H.C.L.M. 355 din 2007 completare anexa H.C.L.M. 267

Corectarea criteriilor privind stabilirea ordinii de prioritati în solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele Agentiei Nationale a Locuintelor.

H.C.L.M. 267 din 2007 corectare criterii ANL

Corectarea criteriilor privind stabilirea ordinii de prioritati în solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele Agentiei Nationale a Locuintelor.

HCLM 731/27.12.2021

Privind modificarea criteriilor definitive pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor ANL

INFORMARE:

Aveti obligatia ingrijirii si achitarii taxei anuale de intretinere a locului de veci concesionat!
In caz contrar, parasirea sau mentinerea in stare de neingrijire a locului concesionat pe o perioada mai mare de 2 ani, precum si neachitarea taxei de intretinere a locului concesionat va duce la incetarea dreptului de concesiune!

Vă aducem la cunoştinţă ca plăţile pentru următoarele tipuri de taxe, rate şi chirii:

  • taxa de întreţinere pentru cimitir;
  • rată A.N.L., chirie A.N.L., rată Legea 112/1995, rată vînzări apartamente;
  • chirii datorate pentru spaţii cu altă destinaţie, puncte termice, locuinţe sociale

pot fi achitate prin viramente în conturile deschise de către S.U.P.A.F.L.C. la Trezoreria Municipiului Brăila.

Informaţiile pentru fiecare tip de taxă pot fi găsite în aceasta secţiune: Modele si metode de plata

Sari la conținut