S.U.P.A.F.L.C. Braila

stema_braila

Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ şi a Cimitirelor Brăila
S.U.P.A.F.L.C. Brăila

Modele si metode de plată

MODEL PLATA TAXĂ DE ÎNTREŢINERE CIMITIRE

MODEL PLATĂ CHIRII PUNCTE TERMICE

MODEL PLATĂ CHIRII SPAŢII COMERCIALE

MODEL PLATĂ CHIRII GARAJE

MODEL PLATĂ RATE ANL

MODEL PLATĂ RATE APARTAMENTE LEGEA 85

MODEL PLATĂ RATE APARTAMENTE LEGEA 112

MODEL PLATĂ CHIRII LOCUINŢE, CHIRII ANL, CHIRII LOCUINŢE SOCIALE

Metode de plată

Plata electronică prin POS

O modalitate modernă de plată este plata folosind cardul de debit sau credit. Prescurtarea numelui POS provine din limba engleza Electronic Found Transfer Point Of Sales, se traduce prin transfer electronic de bani la punctul de vanzare. POS-urile au apărut iniţial şi s-au dezvoltat prin necesitatea securizării tranzacţiilor comerciale.

Un contribuabil care doreşte să achite o sumă de bani, folosind cardul la  Serviciului de Administrare a Fondului Locativ si Cimitire Braila, va prezenta la ghişeu pe langa actul de identitate, necesar identificării in baza de date şi cardul cu care doreşte să plătească sumele datorate.

Operatorul ii comunică sumele datorate, contribuabilul avand posibilitatea de alegere a unei categorii de sumă (exemplu: taxa anuala intretinere cimitir), precum şi suma pe care doreşte să o plătească.

In momentul in care contribuabilul este de acord in privinţa sumei totale, operatorul iniţiază tranzacţia cu banca.

Pe parcursul tranzacţiei operatorul va inmana contribuabilului o tastatură pe care trebuie tastat codul personal de identificare (PIN). Dacă introducerea acestui cod nu se poate face in condiţii de confidenţialitate, contribuabilul poate amana tranzacţia pană la indeplinirea acestei conditii. 

In momentul in care banca declară tranzacţia reusită aparatul POS emite o chitanţă in dublu exemplar, care trebuie semnată pe ambele exemplare de plătitor. In paralel contribuabilul va primi o notă care confirmă efectuarea plăţii.

Plata prin OP sau Mandat Poştal

Plata cu ordin de plată, mandat poştal este o plată recomandată persoanelor care s-au informat in prealabil, la sediul nostru in legătură cu datele necesare efectuării plăţii.

Pentru persoanele care doresc să efectueze plăţi prin ordin de plata sau mandat poştal, datele de identificare ale obligatiei de plata şi ale contului de Trezorerie, precum şi codul IBAN se pot obţine telefonic sau prin consultarea paginii electronice, fără a fi obligatorie vizita la sediul nostru.

Pentru desfăşurarea in bune condiţii a plăţii, respectiv pentru evitarea acumulării unor majorări de intarziere nedorite, contribuabilii trebuie să plătească sumele datorate cu cateva zile inainte de termenele legale de plată.

INFORMARE:

Aveti obligatia ingrijirii si achitarii taxei anuale de intretinere a locului de veci concesionat!
In caz contrar, parasirea sau mentinerea in stare de neingrijire a locului concesionat pe o perioada mai mare de 2 ani, precum si neachitarea taxei de intretinere a locului concesionat va duce la incetarea dreptului de concesiune!

Vă aducem la cunoştinţă ca plăţile pentru următoarele tipuri de taxe, rate şi chirii:

  • taxa de întreţinere pentru cimitir;
  • rată A.N.L., chirie A.N.L., rată Legea 112/1995, rată vînzări apartamente;
  • chirii datorate pentru spaţii cu altă destinaţie, puncte termice, locuinţe sociale

pot fi achitate prin viramente în conturile deschise de către S.U.P.A.F.L.C. la Trezoreria Municipiului Brăila.

Informaţiile pentru fiecare tip de taxă pot fi găsite în aceasta secţiune: Modele si metode de plata

Sari la conținut